TSO

​​​​​​​​De Oceaan heeft een zelfstandige tussenschoolse opvang (TSO). De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie van de school. Bij de administratie kunt u alle informatie krijgen over de mogelijkheden van tussenschoolse opvang. Zie ook de informatiefolder die u kunt downloaden.

Alle medewerkers van de TSO hebben een cursus doorlopen en zijn aldus gecertificeerd. Ook dienen zij een VOG te overleggen. Werkzame ouders, waarvan de kinderen vaak opgevangen moeten worden, kunnen een abonnement aanschaffen.  Daarnaast zijn er zogenaamde 'strippenkaarten' verkrijgbaar voor incidenteel overblijven.

Aanwezigheid

In verband met de veiligheid is het voor ons noodzakelijk te weten welke kinderen tijdens de TSO aanwezig geacht worden te zijn.

Heeft u een TSO-abonnement, maar uw kind gaat eenmalig niet overblijven, bijvoorbeeld omdat het mag eten bij een vriendje of vriendinnetje of omdat u een keer zelf thuis bent, dan verzoeken wij u ons daarom middels een briefje te informeren. Dit kan worden afgeven aan de TSO-medewerker of bij de administratie op school.

Wilt u het  TSO-abonnement wijzigen of opzeggen dan kan dat met een “wijzigings-/opzeggingsformulier”. U kunt dit formulier afhalen bij de administratie op school of rechts op deze pagina downloaden. Ingevulde formulieren kunnen eveneens bij de administratie worden ingeleverd.

TSO 2018-2019

De kosten per kind voor de TSO blijven ongewijzigd, te weten:

  • 1 dag per week € 91,20  per schooljaar
  • 2 dagen per week € 182,40  per schooljaar
  • 3 dagen per week € 273,60  per schooljaar

In​dien uw kind dit jaar een abonnement voor de TSO heeft, zullen wij dit volgend schooljaar voortzetten (m.u.v. abonnementen van leerlingen die de school verlaten).

Wilt u uw abonnement volgend schooljaar niet voortzetten, dan kunt u dat aan ons kenbaar maken door het wijzigings-opzeggingsformulier in te vullen en te retourneren.

Wilt u uw abonnement voor andere dagen laten gelden, dan kunt u dat ook aangeven op het wijzigings-opzeggingsformulier.

Voor vragen of informatie kunt u altijd contact opnemen met de administratie, Yvonne Dam (075-2010132). Wijzigings-/opzeggingsformulieren TSO zijn ook verkrijgbaar bij de administratie op school.

Rekeningnummer 

Betaling van TSO-abonnementen en strippenkaarten kunt u voldoen op bankrekeningnummer:
NL53 RABO 0151 0456 58.​

Informatiefolder TSO 2018-2019 (06-2018).pdf 

aanmeldingsformulier (06-2018).pdf

wijzigings-opzeggingsformulier (06-2018).pdf