Cito

Wij maken gebruik van het leerlingvolgsysteem gemaakt door CITO. Elk jaar nemen wij in januari en juni de toetsen voor rekenen (werkwoord)spelling en begrijpend lezen af. Wij gebruiken deze gegevens om ons onderwijs te monitoren. Hierop stellen wij ons lesgeven bij.

Wij nemen elk jaar in groep acht de Centrale Eindtoets af. De resultaten van de eindtoets worden gebruikt om te controleren of ons onderwijsaanbod op het juiste niveau zit.

citologo.gif