Vreedzame school

De Oceaan is een vreedzame school. Een Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
  vreedzameschool-blok 1.png
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
  vreedzameschool-blok 3.png 
 • constructief conflicten op te lossen
  vreedzameschool-blok 2.png
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
  vreedzameschool-blok 5.png
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.
  vreedzameschool-blok 6.jpg

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.

vreedzameschool-blok 4.png 

In de Vreedzame school behandelen we per schooljaar 6 blokken. In elke groep wordt op hetzelfde moment aan hetzelfde blok gewerkt. Bij de start van elk blok, krijgt u een nieuwsbrief via DigiDuif met specifieke informatie.