Waar staan wij voor

Wij willen dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces. We noemen dit:
'Eigenaarschap'.
Wat ons bindt is dat wij, als team gezamenlijk, kinderen verder helpen in hun
ontwikkeling, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Ondernemend en ontdekkend
onderwijs is hierin belangrijk. Wij bereiden alle kinderen voor op een eigen plaats in de
maatschappij. Binnen onze school zijn met name sfeer en welbevinden belangrijk. Wij
noemen dit: sfeer, orde, rust als basishouding.

Wat is ons beeld van leerlingen en ouders?

Leerlingen zijn deel van een groep, waarbij ook aandacht is voor de eigenheid van het
individu met specifieke onderwijsbehoeften. Leerlingen hebben structuur en veiligheid nodig.
We werken met ouders intensief samen op respectvolle wijze.
Wat je aandacht geeft groeit, dat geldt voor leerlingen, ouders en team.

Wat beloven we ​onze leerlingen en ouders?

Leerling, wij beloven je:
 • dat je jezelf mag zijn
 • naar je te luisteren
 • een veilige en gestructureerde en sfeervolle leeromgeving
 • dat je elke dag opnieuw mag beginnen
 • dat we je helpen en geven wat je nodig hebt om te kunnen groeien
Ouders, we beloven jullie:
 • haalbare doelen voor je kind
 • een gezellige, veilige sfeer in de school
 • te helpen, te luisteren en samen te werken
 • op de hoogte houden

Wat is onze unieke kracht?

+ Wij zijn goed in:
 • het werken met moderne onderwijsmethodieken
 • de opbrengsten moeten hoog zijn.
 • de inbreng van ouders is belangrijk. Wij werken met klankbordgroepen.
 • de communicatie in het team, met de ouders en het vervolgonderwijs
++ Wij zijn heel goed in:
 • aanbod aan activiteiten op een ondernemende manier
 • thematisch werken in de onderbouw en middenbouw
 • hoge inzet en betrokkenheid van het team
+++ Wij zijn leidend in:
 • rust, orde en sfeer aanbrengen in de school
 • (S)MRT + kleutergym

Waar​​ mag men ons op aanspreken?

Onze kernwaarden zijn:
Resultaatgericht onderwijs, met goede opbrengsten en efficiënt gericht.
Gezamenlijkheid: we doen het samen, bereid tot delen en communiceren
Gepassioneerd: bevlogen en met plezier, warmte en humor
Ondernemend: ontdekkend, spelend, onderzoekend
Stabiel: gestructureerd, leerlijnen volgen, uniforme aanpak
Vreedzaam: veiligheid, oog voor de sociale omgeving

 

W​at willen we de leerlingen meegeven?

We willen de leerlingen het volgende meegeven:​
 • Ruim voldoende kennis en vaardigheden om een volwaardige plaats in de maatschappij te kunnen innemen.
 • Voldoende kennis van wereldgodsdiensten
 • Een eigen identiteit: zelfvertrouwen, mogen zijn wie je bent
 • Sociale sterk gedrag​​

Identiteit

Interconfessioneel is het samengaan van Protestant Christelijk en Room Katholiek onderwijs. Onze bron is het Christendom, dat is waar ons schoolbestuur Agora, voor staat. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de grote wereldgodsdiensten, zoals Boeddhisme, Jodendom, Islam, Hindoeïsme. In de bovenbouw worden er gastlessen gegeven over deze wereldgodsdiensten.

Interne contactpersoon

Onze schoolse contactpersoon is Nina de Ruiter, te bereiken via nina.deruiter@agora.nu

Ons scho​olplan: