Klankbordgroep

De klankbordgroep is een groep ouders die samen met onze werkgroep Ondersteuning meedenkt en meepraat over schoolse verbeterpunten. De Klankbordgroep bestaat uit ouders die zich hebben aangemeld na een ouderavond. De werkgroep Ondersteuning bestaat uit personeelsleden van onze school. Zowel vanuit de ouders, als vanuit de personeelsleden, kunnen er onderwerpen worden aangedragen voor de klankbordgroep. De klankbordgroep komt 2 keer per schooljaar bijeen.