MR

De MedezeggenschapsRaad (MR) is betrokken bij het meedenken over beleidszaken. Zij geven advies aan de schoolleiding bij het maken van het schoolbeleid. In de MR zijn zowel ouders als leerkrachten vertegenwoordigd. Ook gaat er een lid van de MR naar de vergaderingen van de GMR. De GMR vertegenwoordigt de school bij de groot medezeggenschapsraad van stichting Agora.  

De bezetting van de MR is als volgt:

​Lenneke van Halderen ​voorzitter (oudergeleding)
Ineke Holirooklid (oudergeleding)
​Yvette Brussel ​​lid (oudergeleding)
​Cilia Bizot-Matthijssen
lid
​Marianne ten Veen​lid

  
​E-mail sturen aan de MR?
mroceaan@gmail.com
------------------------------------------------------------------

Agenda komende MR-vergadering:

Notulen van de laatste MR-vergadering:

MR vergadering 1 april 2019.pdf