Tinteltuin / IKC

De Oceaan heeft in het kader van de brede school een uitstekend samenwerkingsverband met Tinteltuin.

Met Tinteltuin vormen wij binnenkort een Integraal kindcentrum. Dat betekent dat er een doorgaande leerlijn komt vanaf het moment dat uw kind naar de kinderopvang gaat.

In samenwerking met Tinteltuin hebben wij een buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf.