Introductiepagina

WIJ WERKEN NAUW SAMEN MET OUDERS:

  • Samen met ouders en kinderen, voeren wij ouder-kindgesprekken uit (de warme overdracht). Dat doen we ieder jaar in september. Hierin worden de eerste resultaten besproken en afspraken gemaakt over richting, wensen en verwachtingen van leerling, ouder en leerkracht.
  • Ouders hebben inspraak op het schoolbeleid in de klankbordgroep/ouderpanel.
  • Ouders nemen zitting in de ouderactiviteitencommissie (OC) en nemen actief deel aan het organiseren, uitwerken en uitvoeren van feesten en vieringen.
  • Ouders nemen deel aan projecten/excursie/feesten en vieringen.
  • Wij organiseren inloopmomenten waarop ouders over de voortgang van hun kind(eren) komen praten